پشتیبانی سایت پیشه ور: ۰۲۱۴۴۷۸۰۶۸۲
 
صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | راهنمای سایت
وبسایت تخصصی بازرگانی برای پیشه وران صنعت خودرو
کالاها/خدمات تامین کنندگان خریداران
English
اعضاء طلایی
جدیدترین کالاهای به روزرسانی شده
جدیدترین کاربران


آموزش مراحل ثبت نام در سایت پیشه ور دات کام 

   آموزش: تایمینگ سوپاپها (زمان باز و بسته شدن سوپاپها)
(تاریخ درج : شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳)

 سوپاپها و تایمینگ سوپاپها:

سوپاپها قطعاتی هستند که از آنها برای باز و بستن دریچههای مجرای ورودی هوا (یا مخلوط هوا وسوخت) و خروج دود در موتور استفاده می شود. سوپاپی که مجرای ورودی سوخت را باز و بسته می کند، سوپاپ هوا و سوپاپی که مجرای دود را باز و بسته می کند سوپاپ دود می نامند. به طور کلی هر سیلندر دارای حداقل یک سوپاپ هوا و یک سوپاپ دود می باشد.
 
طرز تشخیص دو نوع سوپاپ:
سوپاپ هوا به دلیل اینکه در مسیر هوای ورودی قرار دارد برای ورود بهتر و بیشتر هوا،دارای نعلبکی بزرگتر و گوشت نازکتر می باشد و جنس آن نیز نرمتر ازسوپاپ دود است. سوپاپ دود به دلیل اینکه در معرض گازهای با دمای بسیار بالا است دارای گوشت ضخیمتر (دامنه پهن تر) و به دلیل اینکه پیستون کمک به خروج گازها می کند دارای نعلبکی کوچکتر می باشد و جنس سوپاپ دود سخت تر از سوپاپ هوا است.
 
 
مکانیزم کار سوپاپها: 
با توجه به طراحی های مختلف موتور، میل بادامک یا در پایین موتور و درون بلوک سیلندر قرار می گیردکه مکانیزم فرماندهی پایین نام دارند و یا در بالای موتور و درون سر سیلندر قرار دارد که به مکانیزم فرماندهی بالا معروف هستند. 
همانگونه که در اشکال زیر مشخص هستند، در مکانیزم فرماندهی پایین (شکل سمت چپ) نیروی دورانی چرخدندۀ سر میل لنگ توسط زنجیر تایمینگ (یا درگیری مستقیم) به چرخدندۀ سر میل بادامک انتقال داده می شود و باعث دوران آن می گردد، سپس دوران بادامکها، باعث حرکت استکانی میل تایپیت می شود و نیرو از آنجا به میل تایپیت و از میل تایپیت به اسبک و از اسبک به انتهای ساق سوپاپ وارد شده و سوپاپ را بازمی کند. با ادامه دوران میل بادامک، وقتی که برآمدگی بادامک از زیر استکانی میل تایپیت خارج شود، فنرسوپاپ باعث بسته شدن سوپاپ می شود. در مکانیزم فرماندهی بالا (شکل سمت راست) نیروی دورانی چرخدندۀ سر میل لنگ توسط زنجیر تایمینگ (یا تسمه تایمینگ) به چرخدندۀ سر میل بادامک که در سرسیلندر قرار دارد انتقال داده می شود و باعث دوران آن می گردد. در این مدل میل تایپیت وجود ندارد و نیروی بادامک ها مستقیما به سوپاپ (یا به اسبک و از اسبک به سوپاپ) وارد گردیده و سوپاپ را بازمی کند. با ادامه دوران میل بادامک، وقتی که برآمدگی بادامک از روی سوپاپ جداشود فنرسوپاپ باعث بسته شدن سوپاپ می شود. 
 
 
می دانیم که در هر سیکل احتراق موتور،سوپاپ هوادر مرحلۀ مکش در نقطۀ مرگ بالا باز و در نقطۀ مرگ پایین بسته می شود و در مرحلۀ تخلیه سوپاپ دود نقطۀ مرگ پایین باز و در نقطۀ مرگ بالا بسته می شود. درصورتی که عملا سوپاپ دود در مرحلۀ احتراق بسته به طراحی موتور حدودا 45 درجه قبل از نقطه مرگ پایین باز می شود. البته قابل ذکر است که این مقدار در موتورهای مختلف، متفاوت است و تا 5 درجه بعدازنقطه مرگ بالا یعنی هنگامی که وارد مرحلۀ مکش می شود باز نگهداشته می شود. دلیل این امر این است که مقدار بیشتری دود از سیلندر خارج گردد. موقعیکه سوپاپ دود قبل از نقطه مرگ پایین باز می شود فشار گاز به میزان قابل توجهی تنزل پیدا می کند و مقدارکمی قدرت تلف می گردد ولی درعوض مقدار بیشتری دودازسیلندر خارج می شود و به تنفس موتور کمک می کند. به همین ترتیب بازگذاشتن سوپاپ گاز در مرحلۀ مکش، بسته به طراحی موتور حدودا تا 45 درجه بعد از نقطه مرگ پایین یعنی هنگامی که وارد مرحلۀ تراکم می گردد ادامه پیدا می کند. این کار به هوا یا مخلوط سوخت و هوا زمان بیشتری برای واردشدن به سیلندرمی دهد. تایمینگ یا زمان باز و بسته شدن سوپاپها بستگی به شکل برآمدگی بادامکهای روی میل سوپاپ و ارتباط چرخدنده یاچرخ زنجیر میل لنگ ومیل سوپاپ دارد. تغییردادن وضعیت چرخدنده ها نسبت به یکدیگر، زمان باز و بسته شدن سوپاپها را تغییر می دهد، بنابراین باید در هنگام باز کردن موتور دقت نمود که در موقعیت نسبی چرخدنده های میل لنگ و میل بادامک هیچ گونه تغییری ایجاد نشود. مقدار باز شدن زودتر از موقع را آوانس یا پیش عمل و دیر بسته شدن پیش از موقع را ریتارد یا پس عمل می گویند.
 
فیلرگیری سوپاپها:
فیلرگیری جهت کاهش لقی بیش از حد سوپاپها و جلوگیری از باز ماندن دائم سوپاپها که افزایش توان و راندمان موتور را به دنبال دارد از اقداماتی است که دانستن آن برای تعمیرکاران موتور ضروری می باشد. هر جسمی بر اثر حرارت منبسط شده وبرطول وقطر وحجم آن افزوده می شود. قطعاتی که درموتور به کار رفته انددر مقابل حرارت انبساط پیدا می کنندکه درهنگام طراحی موتور بامحاسبۀ این مقدار انبساط، آن را به خوبی جبران می کنند. یکی ازسیستم هایی که انبساط درآنهابسیار حساس بوده وبر روی کارکرد موتور تاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازندۀ موتور با توجه به جنس و حجم و ضریب انبساط سوپاپ، مقداری فاصله بین انتهای ساق سوپاپ و اسبک در نظر گرفته است تا در هنگام منبسط شدن سوپاپ این فاصله پر شود و کار باز و بسته شدن سوپاپهامختل نگردد. درصورت عدم وجوداین لقی، قطعات دربرابرگرما منبسط شده و چون حرکتی درجهت طولی ندارندبه هم فشار آورده و باعث سائیدگی، تاب برداشتن و خرابی قطعات می گردند. مقدار این لقی توسط کارخانجات سازنده اندازه گیری واعلام شده وآن رابافیلر اندازه گیری و تنظیم می کنند. ذکر این نکته الزامیست که مقدار این لقی نباید بیش از حد زیاد باشد زیرا در این صورت حرکت بادامک تا حد زیادی صرف پر کردن لقی سوپاپ می شود و نمی تواند سوپاپ را به طور کامل باز کند.
 
 
قیچی سوپاپها:
 قیچی سواپها در کار موتور تاثیر زیادی دارد برای اینکه یک سیلندر در حالت تنفس قرارگیرد لازم است سوپاپ هوای مربوط به آن سیلندر شروع به باز شدن کند. وقتی که پیستون از نقطه مرگ بالا به طرف نقطه مرگ پایین حرکت می کندسوپاپ هوا باز است و درحالت تخلیه که پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف نقطه مرگ بالا حرکت می کند، سوپاپ دود باز است تا گازهای حاصل از احتراق داخل سیلندر تخلیه شود. درقسمت تایمینگ سوپاپهامتوجه شدیم که سوپاپ هوا چنددرجه قبل از اینکه پیستون به نقطه مرگ بالا برسد باز شده که این نوع بازشدن را آوانس سوپاپ هوانامیدیم. با چرخش میل لنگ در مرحله تخلیه ابتدا سوپاپ دود بازشده تادود  تخلیه شود و سپس سوپاپ دود شروع به بسته شدن کرده و در انتهای بسته شدن سوپاپ دود، سوپاپ هواشروع به بازشدن میکند. این حالت یعنی زمان مشترک بین انتهای بسته شدن سوپاپ دود و ابتدای باز شدن سوپاپ هوا را قیچی سوپاپ می گویند. نمونه ای از قیچی سوپاپها یا همپوشانی سوپاپها را در شکل زیر مشاهده می کنید. باز و بسته شدن سوپاپ را در موتورهایی که میل بادامک آنها پایین است رامی توان ازروی فنر سوپاپ یا حالات اسبک و در موتورهایی که میل بادامک آنها بالا است از چرخش بادامک میل سوپاپ تشخیص داد. برای فیلرگیری صحیح، باید زمان سوپاپها و فاصله اسبک یا تایپیت را با هم میزان کرد که تایمینگ سوپاپها درآنها تاثیر نداشته باشد. زمانی که پیستون در حالت قیچی قرار دارد، زمان مناسب برای فیلر گیری سیلندر قرینۀ آن است. بنابراین دانستن زمان و مفهوم قیچی جهت انجام فیلرگیری سوپاپها برای تعمیرکاران ضروری است.
  
ضمنا فایل PDF این مقاله را می توانید از اینجا دانلود نمایید.
ما را از نظرات ارزشمندتان بهره مند سازید.
 
تعداد نظرات : 2
رسول
پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۳:۴۱
۵
۰
آقا خیلی عالی بود . توی سایت های ایرانی کم نظیر این مقاله های تصویری رو دیدم . کلی مطلب یاد گرفتیم . مطمئن باشید شما که زحمت میکشید بی پاسخ باقی نمیمونه . مطالب بیشتر بزارید
مهران
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۱
۶
۰
با سلام خیلی متن واضح و مفیدی بود. برای من این تایمینگ و فیلرگیری روشن نبود که با این تصاویر و متن مفهوم خیلی از این اصطلاحات رو دریافت کردم. خواستم با یه کامنت کوچیک حداقل ادای دین کرده باشم. خوش باشید.
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :  
نظر شما :    
 جدیدترین اخبار

 
درج اطلاعات مربوط به کسب و کار در سایت پیشه ور رایگان بوده و مسئولیت آن با ثبت کننده می باشد- لطفاً در ارزیابی اعتبار و صحت اطلاعات ثبت شده دقت کافی را مبذول دارید - جهت شروع به درج اطلاعات کسب و کار خود ، لطفاً بر روی لینک عضویت رایگان کلیک نموده و پس از پر کردن فرم ثبت نام ، اطلاعات تجاری خود را که مربوط به فعالیتها ، کالاها و خدماتتان میشود ثبت نمایید
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
طراحی سایت B2B و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت 24
Copyright (c) 2014 pishehvar.com